FANDOM


Fantasins källa Redigera

Fantasins källa är en ask som innehåller fantasi. Den är gömd i skogen som omger sagovärlden. Fantasins källa är väldigt viktig för sagofigurerna, för att om den skulle försvinna, skulle alla krafter från figurerna och även deras värld försvinna. Hattmakaren Bob är den som är huvudansvarig för beskyddet av källan. En dag kommer dessvärre maffiabossen Svante att ta källan, för att kunna få slut på allt lyckligt i sagovärlden. Källan är placerad på avstånd från folk, för att om man är ovan och står alldeles för nära, så kan man få en riktig överdos av fantasins källa.

Vanliga symptomer om man får en överdos av fantasi:

- Man rör sig med större rörelser än vanligt

- Man kan tappa minnet om vissa grejer

- man hallucinerar, och ser i syner