FANDOM


Vissa av våra karaktärer är könsneutrala, vilket betyder att dem inte beskrivs direkt som en kille eller tjej. Bob och Klumpen är dem figurerna som vi har valt att ha könsneutrala, trots att Bob är ett mansnamn.